متخصص پشتیبانی فنی

  • آزادانه
  • اصفهان
  • ارسال شد 3 سال قبل

گروه قدرت انسان

شرح شغل

• تحقیق و شناسایی مشکلات، از جمله تشخیص و تشخیص

• راه اندازی و اجرای مسائل مربوط به نرم افزار و سخت افزار

برای درخواست این کار جزئیات خود را به ایمیل ارسال کنید manpower@demo.com

بررسی اجمالی شغل
محل کار