بسته های شغل

خرید طرح ها و بسته های ما

One of our jobs has some kind of flexibility option - such as telecommuting, a part-time schedule or a flexible or flextime schedule.
 • شغل پایه

  10,000 تومان

  توضیحات

  • 1 ارسال شغل
  • 0 شغل برجسته
  • وظیفه نمایش داده شده برای 20 روز
  • پشتیبانی حقوقی 24/7
  افزودن به سبد خرید
 • شغل استاندارد

  45,000 تومان

  توضیحات

  • 45 پست شغلی
  • 30 شغل برجسته
  • وظیفه نمایش داده شده به مدت 45 روز
  • پشتیبانی حقوقی 24/7
  افزودن به سبد خرید
 • مشاغل طلایی

  80,000 تومان

  توضیحات

  • 90 پست شغلی
  • 35 شغل برجسته
  • وظیفه نمایش داده شده برای 60 روز
  • پشتیبانی حقوقی 24/7
  افزودن به سبد خرید